Dovolená v karavanu na Lipně

rezervovat pobyt

Smluvní podmínky

1) Záloha

Penzion si vyhrazuje právo požadovat zaslání zálohové platby před uskutečněním pobytu, kdy požadujeme zálohu ve výši 1000.- / pokoj/apartmán/karavan. U skupinových a firemních akcí se může jednat až o 50% z celkové částky pobytu. Zákazník/host může též po domluvě s penzionem hradit zálohy / část pobytů/ celý pobyt příspěvky z FKSP, fakturou na zaměstnavatele.

 

2) Doplatek pobytu

Doplatek příp. platba celého pobytu se hradí v den příjezdu a nástupu na pobyt v hotovosti, pokud již pobyt není uhrazen před nástupem.

 

3) Zrušení pobytu hostem

Host /zákazník je oprávněn odstoupit od smluvního vztahu s penzionem kdykoliv před odjezdem na pobyt. Zrušení pobytu se vyžaduje písemnou, příp. elektronickou formou ( dopis, e-mail, sms zpráva ) Případné storno poplatky se vypočítávají z celkové částky za pobyt ( bez stravování ), nikoli z výše případné zálohové platby.

 

4) Storno poplatky

  • storno pobytu akceptuijeme pouze písemnou nebo elektronickou formou
  • storno pobytu více jak 14 dnů před nástupem - bez poplatku
  • storno pobytu od 13. dne do 7. dne před nástupem- propadnutí zálohy Kč 1000.-
  • storno pobytu od 6. dne do 3 dne před nástupem 50% z celkové ceny pobytu ( bez stravování )
  • storno pobytu od 2 dne do dne nástupu 100% celkové ceny pobytu ( bez stravování )
  • u zrušených rezervací do 7 dnů před nástupem na pobyt nebude penzion účtovat storno poplatky v případě zájmu hosta o pobyt v náhradním termínu, po písemné dohodě s penzionem.

 

5) Zrušení pobytu penzionem

Penzion je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo okolnostmi, které nelze předvídat. Zrušení pobytu zákazníkovi je penzion povinen oznámit bez zbytečného odkladu a zákazník obdrží finance za sjednané služby v plné výši zálohy, kterou zákazník penzionu dopředu zaslal. Zákazník/host nemá nárok na další náhrady. * Doporučujeme uzavřít tuzemské cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění pro zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty.